AKTIVITETER: 
 

Motionsrum:

Til Brugere af Motionsfaciliteterne på Marvede gl. Skole.
Benyttelse af motionsfaciliteterne sker på eget ansvar.
1. Der betales forud et beløb kr. 50,-/måned på konto 6150 1755831.
2. Ved indbetaling anføres navn, adresse og telefonnr., idet disse oplysninger, dog også kan sendes på mail til: jwj@cbrn-consult.dk 
(Jens-Vilhelm Jensen).

Herefter udstedes der et medlemskort, som på forlangende skal vises under brugen af faciliteterne.

3. Der vil normalt være åbent således:
a. Mandag til fredag 08:00-21:30
b. Lør-, søn- og helligdage 08:00-21:30.
4. Børn under 14 år må kun anvende faciliteterne i forbindelse med
voksne.
5. Der må ikke indtages alkoholiske drikke i motionslokalet m.v.
6. Der må ikke ryges i Marvede gl. Skoles lokaler.
Der kan være lukket på enkeltdage og –aftener på grund af andre
aktiviteter. Dette vil normalt i god tid fremgå af opslag i lokalet.

 

 

 

 

 

Bordtennis:  

Det er nu muligt at spille bordtennis på Marvede Skole,Mandage, Tirsdage og Onsdage i tidsrummet 16:00-21:30. Link til booking: 

Bookingsystemet er i en testperiode. 

 

Krolf:

Er du til krolf, så har du mulighed for at spille det i Marvede, et par lokale ildsjæle, Erna og Egon, har etableret en bane, på græsplænen foran ”amerikanerklubben”, skal hilse fra dem, de håber banen vil blive benyttet flittigt. Den eneste betingelse for at benytte den er, læg kugler og køller på plads efter brug.      

       

 

Petanque:

Vi har nu fået en petanquebane på Marvede Gl. Skole, banen er sponsoreret og lavet af De Blå Baretter. Den er beregnet for medlemmer af De Blå Baretter og øvrige veteraner, som vil spille.

I den udstrækning at banen ikke benyttes af ovenstående, så har du mulighed for at dyrke spillet i dit lokalområde.

Der er kugler og spilleregler tilstede ved banen, det eneste vi beder om, pas på området, forlad det så det er klar til afbenyttelse for de næste spillere der kommer for at hygge sig.

God fornøjelse

Venlig hilsen, De Blå Baretter, Næstved & Omegn

 
Marvede gl. Skole | Menstrup Bygade 60, 4700 Næstved