Foreningerne / De Blå Baretter
Klik på billedet for flere.
De Blå Baretter Næstved & Omegn:

Vi er en forening af veteraner, der har været udsendt til verdens brændpunkter, de første der blev udsendt som FN enhed med BLÅ BARET var oktober 1956 til GAZA, der blev udsendt to kompagnier, et fra Vordingborg og et fra Frederecia.

Det er foreningens formål:

At samle hjemsendt og tjenstgørende personel, der har deltaget i fredsstøttende og humanitære missioner, for herigennem at styrke og knytte de kammeratlige bånd blandt medlemmerne

Enhver, der har gjort eller gør tjeneste i henhold til ovenstående, og har modtaget en medalje herfor (eks. FN-medalje, NATO-medalje eller Forsvarets medalje), kan optages som medlem af foreningen

Vi har foreningsarrangement i lokalerne den første onsdag i måneden (undtagen juli), men se på vores hjemmeside for nærmere detaljer, eller kig indenfor til et af vores arrangementer og se vores lokaler og lad os få en snak.

Gå til de blå baretters hjemmeside her: De Blå Baretter 

Marvede gl. Skole | Menstrup Bygade 60, 4700 Næstved