Lokaleudlejning / Godk. foreninger (ej folkeoplysende)*

Godkendte foreninger (ej folkeoplysende)*

*Næstved Kommune har et foreningsregister, hvor man kan være godkendt som folkeoplysende forening eller blot som godkendt forening. Lejeprisen afhænger af kategori.

Lejer er ansvarlig for at aflevere lokaler i samme stand som ved ankomst. Lokaler m.v. skal være rengjorte og i ryddelig stand. Opstår der behov for yderlig rengøring eller reparationer, hæfter lejer herfor. Der betales et depositum på 500,- kr. Såfremt lejer ikke ønsker at foretage slutrengøring, kan rengøringsassistance anvises.

Lokalerne kan kun udlejes til personer over 18 år.   Ved ungdomsfester kræves det, at der er en voksen tilstede, ligesom det fastslås, at den voksne/lejeren er ansvarlig for, at arrangementet finder sted på forsvarlig vis.

Lokalelejen er den til enhver tid af byrådet fastsat pris.

Lokale

Døgnpris

Timepris

Sal

2000,-

321,-

Klasseværelse 1

500,-

127,-

Klasseværelse 2

500,-

127,-

Køkken

500,-

321,-

Køkken (som mødelokale)

500,-

127,-

Efterfølgende døgn +25 %.

Service/borde/stole er inkluderet i prisen

Marvede gl. Skole | Menstrup Bygade 60, 4700 Næstved